Przejdź do treści
x
Odtworzenie nawierzchni wokół włazu
Szybka i trwała naprawa nawierzchni
Bardzo krótki wyłączenie ruchu
Błyskawiczne wznowienie ruchu

Naprawa nawierzchni wokół włazu kanałowego w drodze KR-5

Wymiana nawierzchni w bardzo ruchliwym miejscu (zobacz video). Z uwagi na natężenie ruchu oraz lokalizację tuż przy rondzie i brak drugiego pasa nie było możliwe wykonanie organizacji ruchu i objazdu. Należało naprawę wykonać w technologii szybkiej a zarazem wytrzymałej. Prace przeprowadzone w nocy przy użyciu reaktywnej mieszanki mineralno-asfaltowej Bitumix Wet-Rep 0/8.

1. Nacięcie i skucie istniejącego fragmentu nawierzchni.

2. Montaż nowego włazu na zaprawie szybkowiążącej.

3. Nałożenie emulsji asfaltowej celem stworzenia warstwy sczepnej pomiędzy zaprawą i Bitumix Wet-Rep.

4. Nałożenie na krawędziach bitumicznej taśmy polimerowej a następnie ułożenie zwilżonej wodą mieszanki Bitumix Wet-Rep 0/8 z naddatkiem.

5. Zagęszczenie.