Nasza oferta

Oferujemy materiały i asfalty do wielu zastosowań
Przyjazdna dla środowiska reaktywna mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno do trwałych napraw nawierzchni o dużym obciążeniu ruchem pojazdów.
Zalewowa zaprawa szybkowiążąca do regulacji włazów kanałowych. Czas obróbki 5 min. Wytrzymałość na ściskanie pozwalająca wznowić ruch pojazdów po 30 min.
Reaktywna mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) do stosowania w temp. otoczenia służąca do trwałych napraw nawierzchni o bardzo dużym obciążeniu ruchem pojazdów. Jako pierwsza spośród tego typu mieszanek na świecie posiada znak CE.
Podkład reaktywny w sprayu służący do stworzenia warstwy sczepnej pomiędzy istniejącą nawierzchnią a nowo nałożonym Bitumix Wet-Rep / Viacore.
Taśma bitumiczno-polimerowa do uszczelnienia połączenia nowo nałożonej mieszanki mineralno-asfaltowej z istniejącą nawierzchnią.
Płynny preparat do uszczelniania spękań w nawierzchni a także łączenia warst asfaltowych do stosowania na zimno Refug 2K.