Nasza oferta

Oferujemy materiały i asfalty do wielu zastosowań
Zalewowa zaprawa szybkowiążąca do regulacji włazów studzienek oraz innych elementów uzbrojenia drogowego. Kilkanaście tysięcy włazów zamontowanych przy użyciu Flow60 od 2017 roku bez żadnych osiadań ani spękań nawierzchni wokoło.
Reaktywna mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno do trwałych napraw nawierzchni. Wysokiej jakosci reaktywna mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno utwardzana pod wpływem wilgoci.
Zaprawa szybkowiążąca do reprofilacji betonu.
Zaprawa szybkowiążąca do hydroizolacji, np. betonu zniszczonego wskutek infiltracji w studniach czy w zbiornikach.
Trójnóg aluminiowy do precyzyjnej regulacji włazów.
Szalunek do zapraw szybkowiążących